קמעות משולבים

1818da קמעות משולבים לפתרון בעיות הקשורות זו בזו
קבלה מעשית - הצופן הקבלי  "כוח ההתנעה " .
קלף הצופן הקבלי והשמנים בעליי הסגולות הקבליות ,מורכבים על פי סודות הקבלה המעשית ואוצרות הידע האישי של דורון ארמוזה .
השילוב בן הקמע האישי וסגולות השמנים ,הם כוח ההתנעה בעבור משאלות הלב .
כל הקמעות (צפנים) הקבליים נכתבים על קלף עור כשר בשמו של המזמין או המשתמש. הצפנים מלווים בתערובות של  שמנים בעליי סגולות קבליות חזקות.
שימוש מושכל ומודרך בשמן בעל הסגולות ,מקבל עוצמה אדירה דרך אותיות הצופן האישיות הנכתבות על שם המשתמש,ואשר יובילו אותו לעליה בסולמות ,לשערים העליונים .
השילוב של קמע האישי המוטמן בסגולות חזקות של תערובות שמנים המשתלבים האחד בשני הם המפתח הרוחני שבעזרת השם, יפתח בפניכם את השערים העליונים לאיחוליי הנפש .
השימוש בשמן הסגולות הקבליות שבתוכו נמצא קלף הצופן הקבלי על שם המשתמש מקנה עוצמות אדירות לעושה בו שימוש .
הקמע הוא אישי על שם המזמין או המשתמש ומלווה בסגולות חזקות ביותר המצויות בתערובות  שמנים.לכל צופן קבלי מצורפות הוראות שימוש שלו שיצורפו למשלוח .
צופן - קמע המגן
צופן משולב -להגבהת מזל חיזוק אהבה והגנה מחורשיי רעה.
מגנוט הזוהר לעולמנו , ליבויי האהבה ושמירה ממבקשיי רעתנו .
בעת ההזמנה של הקמע יש לצרף את השם שבעבורו נכתב הצופן בצירוף שם האימא ותאריך לידה .
לצופן יצורף דף הנחיה לשימוש.
 
צופן -  קמע החיבורים
צופן משולב -לחיזוק האהבה קשירת בוגד והגבהת המזל.
ליבויי האהבה , מניעת התלהטות היצרים מחוץ למערכת קיימת ומגנוט הזוהר לעולמנו .
בעת ההזמנה של קמע יש לצרף את השם שבעבורו נכתב הצופן בצירוף שם האימא ותאריך לידה .
לצופן יצורף דף הנחיה לשימוש.
 
צופן - קמע השער
צופן משולב - להתרת כישוף הגנה מחורשיי רעה והגבהת המזל.
התרה מוחלטת מפניי כישוף , שמירה מפניי אנשים המבקשים את רעתנו ומגנוט הזוהר לעולמנו .
בעת ההזמנה של קמע יש לצרף את השם שבעבורו נכתב הצופן בצירוף שם האימא ותאריך לידה .
לצופן יצורף דף הנחיה לשימוש.
 
צופן - קמע האהבה
צופן משולב -לשלום בית חיזוק אהבה והגבהת המזל.להרגעת האנרגיות בבית , ליבויי האהבה ומגנוט הזוהר לעולמנו .
בעת ההזמנה של קמע יש לצרף את השם שבעבורו נכתב הצופן בצירוף שם האימא ותאריך לידה .
לצופן יצורף דף הנחיה לשימוש.
 
צופן - קמע הברכה
צופן משולב - לטהור הבית / עסק ,הגנה מחורשיי רעה והגבהת המזל.הטהרות מאנרגיות ועיניים , שמירה מוחלטת מאנשים המבקשים את רעתנו ומגנוט הזוהר לעולמנו .
בעת ההזמנה של הקמע יש לצרף את השם שבעבורו נכתב הצופן בצירוף שם האימא ותאריך לידה .
לצופן יצורף דף הנחיה לשימוש.