תקנון

תקנון

להלן הסכם בין: דורון ארמוזה  לבין : הלקוח – הרוכש - הפונה ואו המשתמש
 
דע /י כי דורון ארמוזה משווק חומרי קבלה , סגולות ,קלפי צופן קבליים ויעוץ בתחום המיסטיקה!  החומרים , הסגולות ואו הצפנים מיועדים לאנשים המבינים והמאמינים בלבד ! כל תחום המיסטיקה והשימוש בחומרים ובצפנים לא הוכח מעולם באופן מדעי או אחר . חובה לדעת כי הטיפול המיסטי אינו בא להחליף טיפול מקצועי /רפואי ואו כל טיפול קונבנציונאלי אחר. הייעוץ שדורון ארמוזה נותן הוא על פי ידע אישי בלבד ולכן אין לקבל אותו כדבר מוחלט וודאי . חובה לדעת כי רצון עז ואמונה מלאה של המשתמש עשויה לתת את סיכויי ההצלחה לתוצאה המיוחלת ! חובה לדעת כי הלקוח יהיה אחראי לתוצאות הטיפול ולמען הסר כל ספק דורון ארמוזה לא יהיה אחראי לתוצאות הטיפול והשימוש בצפנים , בסגולות ובחומריי הקבלה . חובה לדעת שיש סיכוי שהטיפול יכשל . למען הסר ספק ,לא ניתן לבטל ואו להחזיר הזמנה של צפנים קבליים ואו סגולת שנעשו בכתיבה על שם המבקש . בכל מקרה יישומן הלכה למעשה הינו על אחריותו הבלעדית של הגולש ואו המשתמש באתר זה ובמוצרים .
אין האתר פוסל שום גורם רפואי מוסמך זה או אחר.
באתר זה מצויות המלצות לשימוש בחומרים מיסטיים כגון: תערובות שונות, כתביי הצופן נוזלים, שמנים ועוד .
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
את החומרים מומלץ לאכסן במקום  שאליו לא יוכלו ילדים להגיע.
הספקת המוצרים
דורון ארמוזה או שלוחו ידאגו לאספקת המוצר/ים  לכתובת שהוקלדה בדף ההזמנה .
שליחת המוצרים בדואר רשום בארץ ובחו"ל – עם קבלת התשלום ישלחו המוצרים בדואר רשום לא יאוחר משבעה ימי עסקים ובכפוף לתשלום מלא בעבור המוצר/ים .

דורון ארמוזה ואו שלוחו לא יהיו אחראים לאיחור באספקת המוצר במקרים הבאים:
1. כוח עליון.
2. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
3. כל סיבה שהיא שאינה בשליטת דורון ארמוזה או שלוחו .
אספקות המוצרים ,בתשלום דמי משלוח יהיו בכל רחבי הארץ ומחוצה לה בכפוף לתשלום דמי משלוח .

4. דמיי משלוח וטיפול בדואר רשום בארץ יחויבו בתוספת תשלום של עשרים וחמישה ₪ משלוח וטיפול בדואר רשום מחוץ לגבולות הארץ בתוספת תשלום של מאה ₪ .
 
מכירה

רשאים לבצע הזמנות באתר רק בני 18 ומעלה שיש להם כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעלי כתובת מגורים ואשר ברשותם כרטיס אשראי בר תוקף.
המכירה תהיה תקפה רק לאחר קבלת אישור לעסקה חברת כרטיסי האשראי.
כל התמונות באתר הן להמחשה בלבד. יתכנו שינויים בין התמונות לבין המוצר בפועל.
בעל האתר ומפעיליו שומרים על זכותם לשנות תקנון זה מעת לעת אולם שינוי שיבוצע יחול רק על רכישת מוצרים ושירותים שהוזמנו לאחר השינוי.
המוצרים המוצגים באתר אינם מיועדים לשימוש מוסדי או מסחרי והם לשימוש ביתי בלבד .
יכול להיות שיחולו שינויים בין התמונה והמוצר במציאות, בין היתר מכיוון שהמוצרים מוצגים על גבי מסך מחשב.

להבהרה כי  דורון ארמוזה משווק סגולות, מוצרים, חומרי קבלה והכול מיועד לאנשים המבינים ומהאמינים בלבד!!!
בכל שאלה או בירור בכל נושא שהוא ניתן לפנות בטלפון : 052-3864555 begin_of_the_skype_highlighting              052-3864555 begin_of_the_skype_highlighting              052-3864555      end_of_the_skype_highlighting      end_of_the_skype_highlighting
 
בעל אתר זה לא ישא באחריות כל שהיא לכל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין ואו כל נזק אחר כתוצאה משימוש באתר ואו מהתוכן הכלול בו במישרין או בעקיפין